STRONA WWW W BUDOWIE – ZMIANA ADRESU KANCELARII

Kancelaria Radców Prawnych
A. Pieścik, W. Pietrzykowski, W. Wolniewicz
Spółka Komandytowa

ul. Szarych Szeregów 27
60 - 462 Poznań

tel. +48 61 856 24 89/ +48 61 222 76 50
fax +48 61 856 25 43

sekretariat@kancelaria-ppw.pl

kancelaria@kancelaria-ppw.pl